top of page
Rosa Luxemburg: Tömegsztrájk

Rosa Luxemburg: Tömegsztrájk

2 700 FtÁr

„A proletariátusnak először tömeggé kell gyűlnie, és ebből a célból mindenekelőtt ki kell lépnie a gyárakból és műhelyekből, aknákból és kunyhókból, le kell győznie szétszórtságát és szétaprózottságát egyes munkahelyekre, amire a tőke mindennapos igájában ítéltetett.”

 

Rosa Luxemburg egyszerre védelmezte a mozgalom elméletét a torzításoktól, és fáradozott azon, hogy megtalálja az elmélet valódi alkalmazási módjait. Jelen írását is a cselekvés vezérli. A tömegsztrájknak merőben új szerepet tulajdonít, amely nem a parlamenti küzdelmek ellentéte, hanem a politikai jogokért folyó harc egyik fontos fegyvere. A tömegek spontán mozgalma, a parlamenti munka és a szakszervezetek együtt részei a politikai harc egészének, együtt fejtenek ki hatást. A kiéleződött osztályellentétek korszakában a tömegsztrájk az egyik legfontosabb tényező a változások eléréséhez – nincs gazdasági és politikai osztályharc külön-külön, csak egy osztályharc létezik.

 

Az új fordítást Lukács György előszava, valamint a jelen kihívásaira reflektáló utószó kíséri.

 

„Kevés marxista gondolkodó volt elkötelezettebb a szocializmus eszméjének programja mellett, mint Rosa Luxemburg.”
Michael Löwy

 

„Rosa Luxemburg megtestesítette azt a veszedelmet, amelynek az eltüntetésére jöttek létre a fasizmusok, mindenekelőtt a nemzetiszocializmus, amelyek a nyugati kapitalizmus védelmére mozgósították a kommunista forradalmak által fölidézett szubverzív energiákat”
Tamás Gáspár Miklós

bottom of page