top of page

Felvételi pont a NER utánpótlásképzéséért

Akár 70 többletpontot is kaphat több egyetemen az a középiskolás, aki elvégzi az MCC Középiskolás Programját - tudta meg a Partizán. 2024-től a győri Széchenyi István Egyetem, a jövőben pedig már a Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, valamint Miskolci Egyetem is ilyen jellegű pontként fogja elszámolni a felvételi során az MCC középiskolás programbizonyítványát. Ez annyit jelent, hogy a képzés elvégzését busásan jutalmazza a rendszer, így akár egy nyelvvizsgát is kiválthat, ha valaki az MCC-re jár. Az egyetemi többletpont olyan kategória a felvételi rendszerben, melyet nemrég hoztak létre a pontszámítás megváltoztatásával. Ennek következtében már nem az Oktatási Hivatal fogad el 100 pontnyi többletpontot a maximálisan megszerezhető 500-ból, hanem az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek arról, mit számolnak be. Így kerülhetett az MCC is az egyetemek vonzáskörzetébe, az általuk kínált 15-70 pont pedig a nyelvvizsgáért szerezhető 36-50 ponttal, vagy az emelt érettségivel megkaparintható 50 többletponttal versenyzik. A többletpontokról szóló értesülésünket az MCC is megerősítette. Kérdésünkre a kommunikációs osztályuk ezt írta: “A program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A 2002 óta működő programban jelenleg 24 helyszínen 4500 középiskolás diák tanul, akik szombati intenzív képzési alkalmakon, klubdélutánokon, valamint e-learning-kurzusokon vesznek részt. A KP-s diákok egy sikeres félév teljesítése érdekében szemeszterenként legalább 30—40 órát töltenek tanulással, az iskolai tevékenységükön felül.”

KP, a janicsárképző?

A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programját – röviden csak KP – még a résztvevő diákok közül is sokan janicsárképzőnek nevezik. Pedig az MCC ideológiai nevelésében a KP csak egy első lépcsőfok az ennél sokkal durvább és valós politikai indíttatás által vezérelt Egyetemi Programba. A Középiskolás Program ártatlanul indul és a pozitív megerősítésre alapoz, a lényege pedig az online kurzusokban és a személyes részvételben rejlik. Az online kurzusok jellemzően ideológiamentes, általános tudást adnak át például olyan területeken, mint a közgazdaságtan, a jog, a pszichológia vagy az irodalom. A személyes kapcsolat az MCC-vel a különböző klubdélutánokon, valamint „KP szombatokon” testesül meg. Ezek az alkalmak már közéletileg átszínezettebbek. Általában előadásokkal indulnak, amelyek témája gyakran történelmi, környezetvédelmi, társadalmi vagy politikai jellegű, ezeket pedig jellemzően egyoldalúan, ellenvélemény bemutatása nélkül tálalják a résztvevők számára. A nap második felében a diákok interaktív workshopokon vesznek részt, ahol – moderátori segítséggel – átbeszélik, feldolgozzák az előadás anyagát. A Középiskolás Program célja nem a politikai, világnézeti nevelés, hanem a közösségteremtés. A diákok azáltal, hogy részt vesznek ezeken a programokon, újabb és újabb kapukat nyitnak meg saját maguk előtt. Az aktív tagokat évente többször táboroztatják, idegennyelvi képzéseken vehetnek részt, tanulmányi utak és ösztöndíjak lehetőségének tömkelege válik számukra elérhetővé. A pozitív élményeket mindig a csoporttársakkal közösen élik meg, a hasonlóan aktív tagok között barátságok köttetnek. Ezek a barátságok hosszan megmaradnak, a közös élmények felemlegetése, az ezeken való nosztalgiázás az MCC központjainak falain túl a környék romkocsmáiban, házibulijaiban folytatódik. A résztvevő diákok ezzel kapcsolatos megéléséről a Telexen jelent meg egy átfogó cikk, ennek az elolvasása mindenképpen ajánlott. A Középiskolás Program diákjait két kategóriába sorolják, az aktív és a passzív diákok közé. Az MCC-ben passzív tagnak számított az a diák, aki nem végzett el félévente egy online kurzust és emellett nem vett részt legalább kettő személyes találkozón. A passzív tagok olyan lehetőségtől estek el, mint például a téli és nyári táborban való részvétel, vagy tanulmányi utak. A KP-s diákok által legjobban várt esztergomi MCC Fesztre (ahol idén például Sebastian Kurz és Tucker Carlson is előadóként szerepelt) szóló ingyenes bérlet azonban mind az aktív, mind a passzív tagok számára elérhető volt. Szeptembertől azonban a passzív diákok kikerülnek a rendszerből. Így nem csupán az extra lehetőségektől esnek el, hanem minden olyan támogatástól, amit az MCC tagság nyújt, így a felvételi többletpontoktól is.


Sebastian Kurz és Tucker Carlson a 2023-as MCC Feszten.

Forrás: MCC FB oldal (Kurz) Németh Dániel - 444 (Carlson)

Füstbe ment terv?

Hiába a rengeteg támogatás, helyi szinten az MCC Középiskolás Programjában csökken az aktivitás, a diákok egyre kisebb számban vesznek részt a regionális klubdélutánokon. Így az új megállapodás az egyetemekkel egy újabb ösztönzőként hathat az MCC-s diákok aktívan tartására. A Partizán először a győri Széchenyi Egyetemről hallotta, hogy többletpontot fog adni. Kérdésünkre a következőket válaszolták: “A Széchenyi István Egyetem célja, hogy minél nagyobb számban válasszák tehetséges, motivált fiatalok a képzéseit. Intézményünk ennek megfelelően alakította ki a felvételi eljárásban adható intézményi többletpontok rendszerét. Ennek egyik eleme, hogy az egyetemünk vagy a stratégiai együttműködő partnereink által szervezett előkészítő képzések és kurzusok teljesítését intézményi többletpontokkal ismerjük el. A hazai tehetséggondozásban fontos szerepet betöltő Mathias Corvinus Collegiummal egyetemünk 2021 szeptemberében kötött stratégiai együttműködési megállapodást, így az MCC Középiskolai Programját elvégzők teljesítményét is többletponttal honoráljuk. “ Az MCC megállapodása az egyetemekkel azonban az ország összes diákját érinti, hiszen ugyanazért a pontszámért igazságtalan verseny fog kialakulni. A Középiskolás Program elvégzése energiában és időráfordításban összehasonlíthatatlan akárcsak egy nyelvvizsga megszerzésével, az MCC pedig így egyre erősebb megoldássá válik a folyamatosan romló közoktatás problémáira. Ennek a társadalmi igazságtalansága viszont felmérhetetlen. Ha az MCC-vel pótoljuk az állami oktatás tátongó szakadékait, pont azok a diákok esnek el a minőségi oktatás lehetőségétől, akik a legkiszolgáltatottabb, legelkeserítőbb élethelyzetből próbálnának valahogy kitörni. Azok pedig, akiknek megadatik a lehetőség, hogy az MCC diákjai legyenek, egy újabb ugródeszkát kaphatnak a többi diákkal szemben. Kovács Bence

402 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Magyar Péter és a médiapolitizálás csapdája

Valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Magyar Péter berobbanásához hasonlót még nem láttunk a magyar politikai nyilvánosság történetében. Hasonló természetű érdeklődést persze korábban is tapa

Jakab Péter öt meglepő állítása | Partizán Hírlevél

Életút-interjúra jött a Partizánba Jakab Péter. A Nép Pártján elnöke még jobbikos politikusként többször visszautasította a meghívásunkat, az előválasztás előtt sem jött el vitázni, most tehát bőven v

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page